Ur dagboken:

5 mars: På grund av tre lögner fick Regasa idag lämna missionen. Förhören har varit flera men han har inte velat säga sanningen. Han uteblev från vår aftonbön igår. Skälen till detta var olika. Det var sorg bland pojkarna. Må detta få lända honom och de övriga pojkarna till hjälp.

6 mars: Allan har idag haft sin första gudstjänst i det att han talat i sjukhuset. Jag talade i kyrkan. För första gången kom Mohammed med till kyrkan. Det var stort. Må något Guds ord tala till honom. Säkert var mycket nytt för honom.

7 mars: Att  ordna passfrågan här i Lakamte är inte lätt. Allan och jag har nu andra dagen försökt klara det.

(Vad det är för passfråga vet jag inte, eventuellt något som hade med förnyelse/förlängning av uppehållstillstånd att göra.)

Alemito visade sin sämsta  sida idag vid lektion inför Wolde Mariam. Hon förklarade sig redo att lämna skolan. Men jag sände Tzehai för att tala reson, och hon lyckades.

Våra nya vänner äro villiga att taga vissa lektioner i skolan. Vi har sökt göra upp det i kväll.

10 mars: Samtal med Geti och Emero angående deras anställningar. Med den förre gällde det även framtiden och eventuellt äktenskap för henne.

11 mars: Post och saker kom från Addis men inte medicin. Det gör att det nu beslutats att jag ska resa till Addis för att försöka få tag på det. Jag är på väg och håller till på Sirrévägen över natten i ”chickan”.

12 mars: Under denna dag har vi hunnit nästan ända till Addis men blev stående några mil utanför på grund av att bensinen tog slut.