Den 12 februari på sin födelsedag skrev pappa så här i dagboken:

På denna min högtidsdag kan jag se tillbaka på ett av Herren välsignat år. Arbetet här i Lakamte har gått vidare. Det är nu rätt omfattande. Må Gud ge sin välsignelse för framtiden.

13 feb. Nattvardsgång, högmässa och söndagsskola är de stunder då vi idag delat ut Guds gåvor och ord. Det gick inte att taga fel på de inföddas glädje över att se de tre utsända från den nya biskopen. De satt med i den överfulla kyrkan. Det motstånd som visats från vissa håll har bara stärkt de evangeliska.

Vår indiske vän Sargunaraj är sjuk. Semame har rymt från oss idag. Andra har varit ute  utan löfte.

15 feb. Semame är hämtad hit. Med Karins hjälp hade vi alla flickorna samlade och höll förmaningstal till dem. Guds ord lästes. – Den flicka som rymde fick för alltid lämna barnhemmet.

Pojkarna nekade att hämta sitt kaffe till frukosten. Det berodde på att jag givit Olkaba frihet från mathämtningen. Han sköter ringningen. – Därför fingo de sin förmaning

Grasmatch Ajana kom på kvällen och frågade om plats för två flickor hos oss. Ato Idossa höll en god aftonbön – som vanligt. Hans långa bön efteråt vittnade om att hans hjärta var med. Sargununaraj är mer sjuk.

16 feb. Jag var själv bokförsäljare på torget idag och det gick bra.