Ur dagboken:

21 jan. Nu vid Tämket-festen har vi haft stora svårigheter med våra barn. De har ej kunnat låta bli att dricka. Elände! Våra hjärtan är bekymrade storligen över detta. Men jag hade likväl ett gott samtal med Olkaba som saken närmast gällde.

22 jan. Lakamte har idagarna fått sin egen biskop. Karin, Lunde och jag har nu idag besökt honom. Vi blev väl mottagna och hade en god stund tillsammans med honom.

23 jan. Dr Lunde talade vid vår gudstjänst idag. Jag gjorde sällskap med några av pojkarna till Boke och Tinfa och här hade vi mycket välbesökta möten.

Olika ting måste nu förberedas för skolans öppnande imorron.

Som gåva fick vi idag emottaga 25 ex. helbiblar från vännerna Listers. De är ämnade att användas vid gudstjänster, bibelskola och vid kristendomsundervisning över huvud taget. Det var en stor gåva. Må den gåvan få bära evighetsvärde med sig.

24 jan. Vi har öppnat vår skola idag. Tabote slutade här idag för att nu börja som lärarinna i regeringens skola. Må hon där få vara ett ljus för barnen.

25 jan. Jag försöker vid morgonbönerna tala till pojkarna om dryckenskap.