Detta är en vecka som jag har lite information om. Så hur det var idag för 70 år sedan när mamma fylde 36 år vet jag inte. Hoppas inte han glömde bort dagen som han gjorde året innan. 18:2 Dubbelfel. Han är tydligen mycket engagerad i bibelundervisningen som är i gång. Om den får vi ur dagboken reda på följande:

10 jan. Idag har läsningen börjat med 29 elever. Ato Idosa , ato Gebre Jesus och jag undervisar en timme var. – Det var så roligt från början idag. – Gud låt ordet verka!

11 jan. Undervisningen har fortsatt idag.

Och om denna undervisning skrev pappa lite mer detaljerat i brevet han skrev den 2 jan.:

Det är egentligen fortsättning på den konfirmandundervisning, som vi påbörjade för något mer än ett år sedan. Den ledde inte då fram till konfirmation, men nu vill vi tro att några ur denna grupp ska visa sig mogna att bli konfirmerade. Vi börjar den 10 jan, Då får jag hjälp av en eller två infödda lärare. Må Gud  ge oss en god tid i stillhet inför Hans eget ord. Det ska bli skönt att få hålla upp med vår ordinarie skola för några veckor. Även om vi har hjälp, så tager den mycken tid i anspråk.

 Vidare i dagboken men först tio dagar senare:

21 jan. De tio dagarna som ligger emellan har varit strängt upptagna av arbeten nu under lovet. – Bibelundervisningen har pågått utan uppehåll för någon enda timma. De två lärarna utifrån har visat stort intresse. – Eleverna har gjort sitt bästa. Idag avslutades kursen.

En kväll under veckan var vi bortbjudna till Sequierar. Jag frågade Zahai och Djigi efter hemkomsten över vilken text ato Idosa talat vid aftonbönen. ”Ps.136” var det ögonblickliga svaret.

”Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.” Den sista delen av meningen upprepas sedan i alla 26 verserna i denna psalm.