Från dagboken:

6 jan. Dagen har varit mer än vanligt upptagen. Slutförberedelser för julen, avlöningar och försök till samling för kommande julottepredikan hör till en del av vad vi gjort. – Mina bokhandlare har som vanligt varit ute även idag – julaftonsdagen.

7 jan. Juldag. Efter tidig väckning ringde vi för första gången idag i kyrkklockan kl. 5 fm. I år samlade julottan fullsatt kyrka. Sångerna för julen gick också bättre i år än förut. Men jag kände att min predikan var allt för svag. Dock var det roligt att få läsa julevangeliet.

Något efter gryningen gick vi hem. Vi gjorde det sista av förberedelserna för att tá emot omkring 200 gäster vid 10-gudstjänstens slut. Antalet blev också så stort. Kyrkan kunde knappast rymma alla vid det mötet.

Det nya för i år var församlingens insamling av medel för evangelisten. Offerdagen, den första alltså, steg till Eth.§  43.80.

Patienterna fick sin fest mot kvällen till och med gudstjänst och ljuständning.

8 jan. Annandag Jul firas inte här. Därför har dagen varit upptagen av mångahanda. Sjukhuset ordnade idag stor middag för sitt folk.

Gemam håller på att läsa för dopet. Idag läser han sång ”199” i sångboken. Jag har haft ett längre samtal med hans fader angående sonens dop i morron. Men jag får inte Chavaka att säga att det är med hans löfte som pojken får döpas. Men han erkänner att den kristna vägen inte leder till fördärvet. På  min fråga om han inte kände evangeliet rätt väl nu, så svarade han att det gjorde han ”från boken, men ej med hjärtat. Men jag sätter mitt hopp till mina andra barn.”  Gud, när ska Chavaka också komma?

9 jan. Gemams dopdag är inne. Pojken är glad. Han har verkat som förlöst den sista tiden. Mohammedanismens bojor ska lossas idag. De har nog fått släppa redan tidigare.

Gemam kom tidigt för att läsa upp sångverserna, och han kunde dem. – De nya byxorna och den vita skjortan gladde säkert också hans hjärta.

Vi har den sista tiden fått glädja oss åt flera kyrkobesökare. Så också idag. Gudstjänsten började med Gemams högtidliga dop. Det var något särskilt med hans dop. Som kristen fick han namnet Petrus. Att säga ”Jesus älskar mig” var avslutningen på dopakten. Det var en gripen skara i kyrkan.

Pepparsåsmiddagen för omkring 100 personer gick bra och var god och stunden trevlig.