19 dec. Efter gudstjänsten idag kom Gemam och Amosa. Den senare förde den förres talan. Jo, ärendet var viktigt. I sin iver kunde Amosa ej stå stilla. Han hoppade – som han gör när han är ivrig. Vad var det då?  – Gemam ville bli en kristen. Detta var hans egen tanke och pojken är ju nu i 14-15 års-åldern. Han vet något vad det innebär att lämna muhammedanismen. Fadern tillhör den tron.

Nu skulle han för första gången våga äta vår köttsås. Det har allt varit bra torrt för honom tidigare. – Nu bar  han på den önskan att få bli döpt i Jesus namn.

När de berättat om allt och gick ut mot vägen tog den ene av pojkarna efter den andre honom i famn i glädje över att även Gemam ville tro på Jesus Kristus.

Nu vill vi söka ordna det så att han får mera undervisning i bibeln. Och så vill vi anbefalla honom i Guds beskydd.

Denne unge man heter Chavaka i efternamn vilket ju är hans pappas namn. Denne Chavaka finns ofta med pappa nere i flodträdgården. Floden heter också Laga Chavaka efter denne man. Vi kommer att höra mer om både Gamam och Chavaka framöver. Nu några rader om flodträdgården ur ett brev som skrevs några veckor senare:

Nu är all växtlighet borta och förtorkad. Det har inte regnat på flera månader och då blir det så. Men nere vid vår flodträdgård frodas växtligheten. Det är som ett paradis. I jämförelse med övrig torka så framträder skillnaden så mycket kraftigare. Vi får om en tid värdefulla grönsaker därifrån. Vi har för tillfället de allra finaste vitkålshuvuden.

Tilllbaka till dagboken:

22 dec. Vi har också här i Afrika några julförberedelser, men de är inte så många.