11 dec. Elsa Hansson och Gustav Arén kom idag med Jeepen från Addis.

Det blev inte som mamma skrev, att pappa skulle följa med in till Nedjo. Han blev kvar i Nakamte och vi får se honom i ett par andra funktioner. Nu kan jag lägga till två yrke till i fliken: Tusenkonstnären.

12 dec. Söndag i Lakamte med vanliga uppgifter.

13 dec. Olkaba och Emero köpte idag var sin bibel av det nya lagret. Amosa fick som belöning en bibel och fick ge sitt Nya Testamente till Bekoma. Denna utdelning skedde på morronen och middagen.  Men så skulle jag sätta papper på. Det kunde först ske på kvällen. Då samlade sig alla de övriga pojkarna också på verandan. Hur önskade sig väl inte också de en bibel. Jag fick anledning att säga ett förmaningens ord till dem och de lyssnade. Nog försöker de lära sig så gott de kan. Nog steg det bönesuckar upp till himlen medan jag satte papper om biblarna.

15 dec. Idag måste Adam, vår lille herde, gå hem på grund av att han inte gjort sitt bästa.

IMG_0966

Detta är Adam 70 år senare. Jag fick träffa honom i Backo för några veckor sedan. Han berättade livligt om hur han, hans storebror och de andra på barnhemmet hade det då.

18 dec. Gustav är nu tillbaka från resan till Mendi.

Ibland undrar jag hur pappa väljer vad han skriver om i dagboken. Dessa två sista notiser är de viktigare än det han senare skriver om i brev men inte nämner i dagboken?

Nere vid vår källa, som ligger omkring 200 m. från vårt hus, gör vi ett intressant arbete. Från själva källan leder vi vattnet in i en bassäng, som vi låtit mura i tegel och cement. Från denna rinner vattnet i ett 4 meter långt järnrör ner i en annan bassäng. Den senare rymmer 1000 l. På detta sätt får ev. smuts sjunka till botten i den övre. Från den lägre får vi ett klart vatten. Men nu räcker inte denna vattenmängd vid kraftig hämtning till sjukhuset, skolans kök och våra egna hushåll. Därför bygger vi nu en ytterligare för att samla vatten i. Eftersom källan ligger i en sluttning är det inte svårt att få vattnet från en bassäng till en annan. Därför kan vi nu med en gång på morron börja att hämta ur denna stora behållare. Då räcker det väl till våra behov.