1Notiser ur dagboken:

5 dec. Söndag: nattvardsgång, gudstjänst och äldstemöte. Karin måste lösgöras för mera arbete på sjukhuset. Därför har vi talats vid om viss omläggning av skolarbetet. – Karin är inte så frisk dessa dagar.

Manuset till pappas predikan vid nattvardsgudstjänsten denna söndag har jag. Ett ord för ord manus på engelska utifrån Mark 6:30-33 om Vila: Vila i Jesus fullbordade frälsning, vila i Guds ord, vila i bönen, vila i nattvarden och vila i syndernas förlåtelse.

6 dec. Vi planerar för bibelundervisning vid jullovet. Kanske vi ska få många elever. Vid gårdagens möte med de ”äldste” blev det verkligen bestämt att ato Gamada Gobana ska betalas av församlingen. De beslutade för övrigt i allt som jag föreslog.

Idag har Margit och jag sedan middagen målat sjukhussängar och bord.

På grund av allmän trötthet och svår hals har Elsa fått gå till sängs för några dagar.

7 dec. Pojken, som kom hit för första gången för några dagar sen, kom på allvar idag. Han bar ingen enda sak med sig. Kläderna var urusla och svarta av smuts. Han åt med förtjusning vad vi satte i hans hand. För natten fick han en matta för att ligga på, på golvet och en säck att ha över sig. D.D.T. sprutade vi på honom för att få bort lössen. Han tittade sig förvånad omkring i kyrkan vid aftonbönen som vi hade lite senare. Gud välsigne hans ingång.

8 dec. Pojken har redan gjort sig hemmastadda här. Kläderna fick han tá av sig och fick nya på sig. De gamla var tillräckligt smutsiga. En skabbkur fick han börja på idag.

9 dec. En sändning från Addis har kommit idag. Den innehöll många saker, post och 100 ex. helbiblar. – Nästan samtidigt kom 13 bärare från Nedjo. Post går alltså både in och ut.

10 dec. Vid inspektion av skolan fann jag att de två lägsta klasserna inte inhämtat någon kunskap i räkning. Läsningen har pågått i flera månader. – Det är inte långt kvar tills tålamodet är slut.

11 dec. Elsa Hansson och Gustav Arén kom idag med Jeepen från Addis.