I dagboken står det så här om den 21 nov.

Det har varit söndag i Nedjo. Denna dag började med att Lundgrens Karl-Gustav döptes i kyrkan före den ordinarie gudstjänsten. Inga förhandlingar har förts idag. Vi har istället vilat och sökt stillhet.

Men pappa lyckades tydligen låna en skrivmaskin för att skriva ett långt, bl.a. mer personligt, brev till de anhöriga. Det är ur detta brev jag redan citerat. Jag tror inte han har med sig egen skrivmaskin hela denna väg denna gång. Om jag jämför med tidigare skrivna brev så är färgbandet nu så dåligt att det nästan inte går att läsa brevet. Men jag har ändå lyckats tyda även följande som förklarar varför Elsa inte är med:

Och så får vi tala om att vi har  hopp om ett andra barn. Många månader återstår till dess att det skulle födas, men det är ändå så att vi har hopp om det. Och under sådana omständigheter var det ju inte heller tänkbart att Elsa skulle ge sig ut på steniga vägar. Man måste också passera ett mycket infekterat malariaområde och för dess faror ville jag inte utsätta Elsa och det lilla liv, som är tänt i hennes inre. Visserligen har Elsa ännu inte varit här inne. Jag är här inne för tredje gången redan. Men Elsa tager det med jämnmod. Det förstånd  vi fått bör vi ju också bruka. Elsa har återfått den väldiga aptit, som hon hade, då hon bar Signe under sitt bröst. Det är roligt att se hennes större behov av föda.

Alla på fältet är friska. Det är nog inte utan att de äldre har börjat bli trötta. Det gäller Ruth Perman och Karin Söderström i Lakamte och Hilma här. Och det är bara naturligt. Fru Elsa Hansson har magrat mycket härute. Nu har hon god vila under konferensdagarna.. Elsa och jag är som vanligt. Jag håller mina 70 kg. Men i dessa dagar ökar Elsa gott och hon är pigg och i arbetstagen även om hon väntar ett barn. Vi alla tre är friska. Vår Signe är väldigt trevlig och duktig. Nu får Signe ännu ett språk att tá itu med. Doktors fem barn talar ju norska och då undgår hon nog inte att taga intryck av det. Det blir det fjärde språket för henne.  Måtte vi snart få visa vår lilla skatt för er där hemma.

Hemresan har dock aktualiserats under konferensdagarna. Mer om det senare i veckan.