Notiser ur dagboken:

12 nov: Tillsammans med Sven Rubensson kom idag, en dag senare, (se 18:45) doktorinnan Lunde och Syster Margit. Skaran av Herrens vittnen har ökat hos oss.

13 nov: Många saker kräver lösningar, därför har dagen använts till olika göromål i samband med doktorns ankomst och vår planerade konferensresa.

14 nov: Efter välbesökta gudstjänster hade vi mycket att ordna före vår avresa till Nedjo.

I brevet jag nämnde om förra veckan skrev pappa så här angående resan och resenärerna:

Från Addis Abeba hade följande kommit till Lakamte. Gustav och Giggi Arén med deras största flicka Gunilla och vidare Sven Rubensson. Det var med stor tvekan som Sven Rubensson hade lämnat Addis och sin hustru där. De väntar dessa dagar att deras andra barn skall födas till värden. Sven hinner nog inte hem innan.

15 nov: Start kl. 6 fm. Strax efter skymningen nådde vi Kingiberget där vi ordnade nattläger. Ett stort jordskred gjorde att vi i nattmörkret inte vågade oss längre.

16 nov: Vi hade en god natt och kunde fortsätta vår färd redan tidigt. Det gick bra att komma förbi jordskredet. Vid 11-tiden på förmiddagen nådde vi fram till de våra i Nedjo. Då hade de redan väntat en vecka på oss.  Gud, led vår samvaro till ditt namns förhärligande.

17 nov: Revisorerna har denna dag haft en arbetsam dag. Vi för vår del har fått stå till svars för vår räkenskap.

Han lägger till lite mer information om denna dag och om Nedjo.

Arne och Elsa Hansson, som är bosatta i Mendi, hade kommit redan före oss. Lydia Larsson är kvar hemma och sköter om den stationen och Hanssons lilla minsta flicka. Nedjoborna är inte så få därför blev vi en stor skara till sist.

Sjukstugan, med plats för 15 inneliggande, är nu färdig men den visar sig vara för liten. En gammal före detta evangelist, som är inlagd som patient, utför en välsignad gärning bland de sjuka. Skötseln är den bästa – mat på bestämda tider. Marta, en av våra inneboende skolflickor från förra året är nu som elev hos Hilma. Stina Ljungberg  är chef för skolan här. Den har nu 199 elever. Själv undervisar hon mest i en klass med blivande lärare. En av eleverna i den klassen är från Lakamte (Daniel). Ingrid Hellman är egentligen stationerad på en plats omkring två dagars härifrån – Tjallia. Men då vi ännu inte byggt hus där, så kommer hon rätt ofta hit till Nedjo på besök. 

Onsdagskvällarna är anslagna för bönestund här i Nedjo. Det var stort att se den fullsatta kyrkan som samlingsplats för en knäböjande församling. Bönen var livlig och ingen behövde vänta att nästa skulle bedja.

Det fanns anledning att även be för de kommande dagarna eftersom det var tydligt att bl.a. ekonomiska problem skulle behöva behandlas. Men mer om det nästa vecka.