22 okt. Gamada säljer mycket bra med böcker dessa dagar. Hans veckoförsäljning närmar sig 30:- skilling.

23 okt. Det är gott då lördagen kommer.

24 okt. Gamada kunde tala om att många kommer för att höra Guds ord i Tinfa. Jag döpte lille Tariko från sjukhuset idag.

25 okt. Genom Ato Idosa har vår skola idag fått många läroböcker.

26 okt. Lektionerna tager sin tid för förberedelse  –  Gamada har glädje i arbetet.

27 okt Det är inte utan att hjärtat känns av emellanåt.

Med anledning av detta så citerar jag lite till ur förra veckans brev där mamma redan den 20 skrev:

Torsten går  mellan sjukhuset och vår övre tomt så många gånger på dagen, så väl att han är stark, annars skulle det nog inte gå. Det är tröttsamt att gå i detta land, mycket, mycket tröttsammare än hemma.

Tänk att det bara är ett par månader till jul, jag kan inte fatta vad tiden går, det blir ju vår fjärde jul här ute. I nästa månad har vi konferens, den skall bli i Nedjo i år. Jag vet inte hur det skall gå att få tid att fara dit. Det blir väl antagligen Torsten som får försöka komma loss.  Roligt hade det varit att få följas åt, men vi kan omöjligt lämna det båda. Och Karin och Ruth de har också så mycket. Nu tycks regnen ha slutat, och det är ju väl, men då är malarian farlig vid floderna, så det  är ingen leksak att ge sig ut. Torsten bereder sig för kristendoms lektionen i morron, han har Gannami i sin klass, och hon har visat sig vaken och intresserad, det är ju en stor glädje för oss. Måtte det som hon och de andra får lära sig, bli en hjärtats kunskap , inte bara huvudets.

28 okt. Jag såg idag åtskilliga av fångarna, som gjorde besök på sjukhuset. De är arma varelser. En av besökarna, svårt sjuk, var mördare och hade suttit i fängelset i sju år.