I dagboken har vi under kommande veckor i princip korta notiser för alla dagar. Vi kommer att läsa dessa notiser under de kommande veckorna. Denna veckas notiser lyder:

8 okt. Vi upptäckte att flera av våra arbetare stulit majs på fältet nere vid floden. Det gjorde att två fick sluta omedelbart. Oerhört svårt var det att verkställa domen.

9 okt. De flesta av våra arbetare fick idag sluta sina tjänster vid månaden Mäskerems slut. Ute arbetena räcker ej till.

Nu har vi påbörjat åtskilliga arbeten vid sjukhuset.

10 okt. Guds ordet sås ut vid våra gudstjänster söndag efter söndag. Deltagandet vid förmiddagsgudstjänsten är god. Dock är det särskilt söndagsskolan, som fått barnen att tänka.

Just nu leker pojkarna alldeles för fullt utanför vårt hus. Flickorna sitter i olika grupper och flätar varandras hår.

På grund av slagsmål har två flickor under den gångna veckan varit avstängda från skolan  och har istället fått rensa i pepparlandet.

Somliga låntagare ger oss sorg och besvär – andra gläder oss. En ny pojke, Bolti är nyintagen.

11 okt. En ung kvinna, vars man dog för en tid sedan, arbetar hos oss. Med den lön hon får ska hon försörja sig och två barn. Nu några dagar har hon  burit båda med sig på morron och så får de båda sitta utanför en husvägg under dagen. De är hemskt undernärda och sjuka. De har för länge sedan slutat att skratta. Hela kroppen är förstörd av skabb. Armod. Denna kvinnas lott delas av många i detta land. Hur ska de höjas?

12 okt. Arbetet på sjukhuset ökar starkt. Majsen mognar dessa dagar. Ännu regnar det kraftigt.

13 okt. Nu har vi satt igång med mindre reparationer på sjukhusets byggnader. Allt är i behov av tillsyn.

14 okt. Kvinnan med de två barnen omnämnd tidigare i veckan har intagits på sjukhuset och fått den första hjälpen.

Om ni vill följa med runt det som händer i Etiopien nu så kan ni också följa Eva-Karin och mig på vår blogg: etiopiennu.wordpress.com