Ur dagboken:

8 aug. Nattvardsgudstjänst, högmässa, gudstjänst i sjukhuset och söndagsskola hör till denna dags möten. Mellan de två första hade vi barndop. Det var en flicka Hanna Terfa, som döptes. Post från Addis kom med Walter. Nu tänker han lämna arbetet här.

9 aug. Postmannen för Nedjo lämnade idag. Nu är Karin anmodad att träda in i sjukhuset.

12-21 aug. Dessa dagar har jag tillbringat på vägen till Addis och på vägen hem till Lakamte igen. Det var olika sjukhusfrågor som föranledde denna resa.

Eftersom jag inte hittade mer information varken om dessa dagar eller ”sjukhusfrågorna”, varken i dagbok eller i något brev, så fick jag söka på annat håll. I en artikel skriver missionssekreterare Johan Hagner visserligen så sent som december 1948 bl.a. så här.

Ur Budbäraren:

Som helt säkert många av våra missionsvänner undrar hur det är ställt med vårt sjukhus i Nakamte, så ville jag härmed lämna några uppgifter om situationen. Doktor Valter Cohen lämnade sjukhuset för ett par månader sedan och har upptagit läkarpraktik i Addis Abeba. Det bör inte döljas, att det varit vissa svårigheter under den sista tiden i samarbetet mellan honom och missionen, men vi tror, att den lyckligaste lösningen nu har nåtts, när han själv begärt att få lämna missionen och övergå till egen praktik.

Två erfarna sjuksköterskor: Ruth Perman och Karin Söderström, fick ta över ansvaret på sjukhuset tillsvidare.