Även denna vecka har vi korta notiser i dagboken:

24 juli. Nästan strax på morronen kom en lastbil med våra saker från Addis. Det var särskilt Karin och Ruths, som hade saker denna gång. Jåtes två skolflickor och vår Marta gingo idag till Nedjo. 

25 juli. Predikan i kyrkan på amhariska. Gudstjänst i sjukhuset på engelska.

27 juli. Idag kom Stina ridande på mula från Nedjo. Hon är på väg till Addis. Stina har varit mycket trött under det sista läsåret. Hon går  nu till Addis för att få vila.

28 juli. Vi har idag talat med Stina angående Djigi och Danile, som vi önskar få in på det blivande seminariet i Nedjo.

29 juli. Det var en glad Olkaba som idag gick till torget för att sälja tre lådor och ett bord. Allt hade han själv gjort. På kvällen kunde han redovisa 30:- shillingar som försäljningssumma. Detta hans första bord sålde han till en grasmatch. Olkaba har gjort goda framsteg i snickerikonsten. Nu fick vi löfte om att få in Djigi och Daniel i Nedjo.

Ett par kommentarer till dessa notiser: Grasmatch är en titel på en lokal ledare. (Vem hjälper mig med en bättre förklaring?) Manusen till denna söndags predikningar har jag inte. Daniel och Marta som nämns är deras gode vän Idossas syskon – alltså den legendariske Onesimus barnbarn. Djigi är Signes barnflicka. Om henne skriver mamma i ett brev i början av augusti så här:

Det är meningen att hon skall till Nedjo och gå på seminariet där. Vi skulle ju tänka på hennes framtid och det är ju inte så mycket att gå och följa en liten flicka även om hon är den raraste i världen. Men vi kommer att sakna henne mycket. Det är också nödvändigt att ha en med lite förstånd, som kan passa henne och se till att hon inte stoppar allt i mun.

Tillbaka till dagboken:

30 juli. Stina reste till Addis. Ikväll fick vi sätta ut två vakter i vårt majsfält. Det var Marebba och Olkaba som fick första turen. Vi gav dem rockar och så gick de glada till sin nattliga syssla. Naturligtvis var de beväpnade med spjut.

Kedane och Regassa kom idag tillbaka efter fem dagars bokförsäljningsresa till Ardjo. Läsningen för våra arbetare pågår. En ny pojke, Itafa Dilgasa kom idag  till oss på barnhemmet. Välsigna honom o, Gud.

Flickorna får dessa dagar hjälpa till att bereda jorden för sådd av teff. De flesta karlarna och pojkarna planterar kaffebuskar.

I brevet jag citerade ur tidigare skriver mamma också:

Med Karins lådor fick vi en hel del kläder för barnhemmet.  O vad man blir glad att få något att tá på slitvargarna. Skaran ökar, och jag må säga det är inte lätt att hålla dem med kläder. Jag har ständigt en hög som skall lagas, och jag hinner så lite. Jag önskar ofta att Mamma vore här och hjälpte mig med strumphögen. Nu i regntiden måste jag ha strumpor, och Torsten har det ju jämt. Signe har små sockar jag stickade när vi var på semester. Så har hon nästan jämt långbyxor.

Tillbaka till dagboken:

30 juli. För att ge några fattiga pojkar lite förtjänst, så får de komma och arbeta. De rensar i bönor och gödslar ut från grisarna och de övriga djuren.

31 juli. Ruth gav mig idag en injektion av Tetanus Antitoxin. Det var i förebyggande syfte mot stelkramp. Dagen efter: Injektionen gör att jag får hålla mig i sängen idag. Jag kan inte ens gå med till kyrkan.