Dagliga notiser i dagboken:

9 juli: Jag får tillämpa den ”lägre matematiken”. Att kunna säga vad 2+2 är det är ju inte så lätt.

Walter kom idag gående hit up. Han är inte återställd ännu. Men hans ärende var att få säga att han nu ville börja på nytt och ville ha allt gammalt förlåtet och glömt. Det är en stor dag. Den tackar vi Gud för.

Nu är planer på att Ruth ska återinträda i tjänsten på sjukhuset. Jag har därför meddelat allt detta till Addis.

Vår skola har idag haft officiell avslutning. Vi hade en god sådan. Alltså är vårt första läsår slut. Barnen har gjort framsteg.

10 juli:  Även denna dag har varit en god dag. Vi har fått reda på att Listers (? Jag vet inte vem detta är.) och Idossa kommit överens om att arbeta tillsammans i frid. Det är en stor sak. Gud vare tack för detta!

11 juli: Rosi och Walter bjöd oss idag hem till sig. Vi hade det mycket gott tillsammans. Det är underbart nu.

Post anlände från Nedjo. Den postman som de sänt för en tid sedan, blev sjuk och bestulen för allt han bar med sig. Därför sände de denna istället. Vännerna i Mendi har fått en flicka.

Ruth fick idag ge narkos vid en operation. Jag var åskådare. En ung man hade blivit illa tilltygad av ett spjut. Slagsmålet slutade med en rätt svår operation för honom. Då Walter hade tre stygn kvar slocknade det elektriska ljuset. En ficklampa fick tjäna istället.

12 juli: Måndag – nya lektioner med arbetarna. Då de fick lägga ihop bokstäverna ”ho” och ”lo” och få fram ordet holo, då vart det glädje.

Bråk mellan två flickor hör också till dagens händelser. Vidare har det försiggått ett  förhör angående förlorade och förbytta muggar. Åtskilliga brev på amhariska har vi fått och tagit ställning till.

13 juli: Arbetarna gör vissa framsteg i läsning.

14 juli: Idag gick Ganami från oss. En tillrättavisning med åtföljande straff ville hon inte tá emot. Hon gick i ett mycket stolt mod.

15 juli: Brev från Addis gav Ruth det beskedet att hon ska återgå till sitt arbete i sjukhuset. Hon har därför haft samtal med Walter om arbetet som hon ska tá upp om några dagar.  Vi har fått en prästdotter bland våra skydslingar.

16 juli: Postdag med ordnande av alla saker för våra inne i landet.  Ganami gör små försök att komma tillbaka.