Från dagboken:

12 juni: På resan till Lakamte har vi nått Ambo. Det är regntid och vägarna börjar bli svåra. För en stund sedan fick vi ett skyfalls liknande regn över oss. men jeepen klarade sig bra igenom… Vid 10-tiden i kväll ska vi fortsätta färden.

13 juni: Strax efter gryningen nådde vi hem. Sirré-vägen bjöd även denna gång på sina överraskningar. Stora lastbilar blockerade vägen för oss i nattens mörker. Vi fick tá oss ut i terrängen och klarade oss på så sätt förbi. Jag är glad över att vara hemma.

14 juni: Uppackning, iordningställande av de olika kassorna och lite av varje har varit dagens arbete. – Det var mycket uppmuntrande att taga del av ato Gamadas skildring och rapport angående hans resa till Horro. Den har i allt varit lyckad. Det ekonomiska resultatet är 105.50 Birr. T.ex. har 101 fidelböcker (ABC-bok), 100 – ”Livets väg”, över 20 Evangeliedelar, 10 Psaltaren, 5 Bibliska berättelser, 1 Bibel och några Nya Testamente och många andra böcker har gått ut. Vi gläder oss och tror att vi en gång ska få se skörden.

Ett par kommentarer:

Horro, norr om Nakamte och Backo är ett område som nämns redan vid  Missionärskonferensen 1945 som alternativ plats för en ny missionsstation. (Se min bok: I Back(o)spegeln, sidan 13). När Backo missionsstation mer än 10 år senare byggs upp så är det till stor del med tanke på detta område. Vid konferensen 1946 får pappa ett speciellt uppdrag: ” Angående upptagandet av nytt missionsarbete i Hårro och Arjo uppdrogs åt Torsten Persson att från Lakamte söka komma i kontakt med dessa platser”. (23-25.11 1947 § 8) Inte underligt att han upplevde det uppmuntrande när Gamada berättade.

”…få se skörden.” Det ska bli intressant att vid tillfälle ta reda på bl.a. antalet EECMY församlingar i ”Horro” nu 70 år senare. Jag vet att det är ett stort antal församlingar som nu finns norr om både Nakamte och Backo. Pappa fick, sista gången han var i Etiopien, vara med när en större kyrka invigdes där, nämligen i huvudorten Shambu.

Tillbaka till dagboken och information om Signe – hon gläder honom också.:

15 juni: Vår Signe gör nu sådana framsteg. Aptiten har hon återfått. Hon går stadigt. Beder bordsbön. Vet var brödburkarna finns. Talar om då hon ”kissat”. Från och med idag äter hon fiskleverolja och det med förtjusning. Hon är en pärla.

16 juni: Det är idag kung Gustav X:s 90-årsdag. Vi firade den med att bjuda doktorns hit upp på tea. Det var trevligt.

Ytterligare ett glädjeämne – resan med Dr. Walter Chohen har tydligen gjort gott för relationen. Och här kommer ett par glädje ämnen till.

17 juni: Vår rätt nye tjänare Todjoba kunde idag köpa sig en filt. Den rätt gamle mannen kunde inte dölja den glädje han kände inför nyförvärvet. Det var nog den första han ägde av det slaget.

Kidane hade en god bokförsäljning i går.