Dagboken:

23 maj: En härlig söndag är tillända. Den började med att Gamada, Tesfa, ”Össjö” och jag gav oss iväg till Boke. (Össjö är pappas mula. Namnet liknar och kommer från ett ljud som används när man rider i Etiopien. Boke har han besökt tidigare och jag skrev om det i 18:12a Boke. Vi hade ett gott möte i gasmatch Anesas hus. Jag försökte tala om den gode herden.EPSON MFP image

Vi har nu tre predikoplatser utom själva Lakamte. Dessa får nu regelbundna besök av Gamada en gång i månaden. – På hemvägen hörde vi vår egen kyrkklocka kalla till gudstjänst. På långt håll såg vi också hur folket samlades.

Det var den blinde ato Fejsas tur att tala idag. En stor skara lyssnade. Jag fann, till min stora glädje, att barnens bänkar inte räckte till. Vi skall med glädje göra flera. 

På förmiddagen kom post från Addis. Den förde med sig postpaket från England. Bokförrådet ökar.

Efter gudstjänsten i sjukhuset kom ato Idossa med familj till oss på middag. Utom dessa kom också vår indiske vän och lärare. Vidare vår egen gifti Bicha. – Vi hade en god stund tillsammans med samtal, sång och bibelläsning.

Medan vi var samlade hade ato Gamada kommit hit  tillsammans med en ung man. På sina vandringar hade han för en tid sedan sålt en fidel-bok till denne unge man. Mannen var då tjänare åt en ”kallitcha”. Vid det första studiet av boken hade det kommit över honom så starkt att lämna sin tjänst hos denne. Och nu stod han  framför oss för att få undervisning i Guds ord, nog tog vi emot honom. Gamada sa: ”är inte denne som ett får, som kommer från mörkaste ”chackan”. En bok till ett värde av omkring 15-20 öre hade fått bli till välsignelse. Må Dilgasa få finna fulla ljuset i Kristus!  Gud hjälp oss att leda honom. Eftermiddagste hos Karins. samtal om vad som hänt i söndagsskolan och för övrigt under dagen. Planer för framtidens och vårt arbete, ev. utvidgning av vår skola, var även uppe.

Jag tog mot kvällen pojkarna med ner till våra odlingar. Vi fann rätt trevliga djur där nere. Kvällsmat, bönestund med tacksägelse var det sista för dagen.

25 maj: Idag gick Gamada och Dilgasa till Horro. Må Gud välsigna deras viktiga uppdrag.

Just Horro, norr om Nakamte, har Torsten fått speciellt uppdrag att försöka nå. Mer om det när de kommer tillbaka.

En ny elev kom idag. Flickan är giftasvuxen men har ännu inte fått gå i skolan. Hon tillhör en bättre familj och har de gammaldags sedvanorna, som är så roligt att finna även nu. T.ex. så kom hon ridande på mula iförd långa byxor. En äldre syster var med henne. De åtföljdes av flera tjänare. 

26 maj: Vi har det så bra med Karin och hennes undervisning i amhariska. Signe har svåra magbesvär och ingen aptit. Gud hjälp!  Nu har regnen satt igång. Vår ena oxe har ont i ena benet. Andra människors djur äter säd på våra odlingar. 

27 maj: Signe är bättre. Så god är Gud!

28 maj: Ferdisa har ont i hjärtat. Vi funderar över vad slags arbete vi ska ge honom. Nu behöver vi fler bokspridare.