7 maj: Den norsk-amerikanska skolinspektören kom idag på några dagars besök till Lakamte.

8 maj: Det har varit lördag med många bestyr. Post och pengar kom från Addis. Allt välkommet! Medlen för det nya kvartalet kom just på den dag de behövde komma. – Vidare har post från Nedjo och Mendi kommit. Jag hade idag att betala ut löner för den gångna månaden. Vi hade också att ordna med en ny lärare. Allt detta och mycket annat gjorde att arbetena hopade sig så att vi glömde alldeles bort helgmålsringningen.

9 maj: Första gången besökte jag idag Sorga. Vi hade möte i en hydda och Gud var nog med.

10 maj: I dag har vi börjat skolan efter lovet. – Vi sår majs nu om dagarna.

11 maj: Dr. Thomson vände idag tillbaka till Addis. Det är inte mycken tid vi haft till gemenskap. Men under den tid vi varit samman, har vi haft det gott.

12 maj: Vi har funnit en god flicka i Arfase. Skola är igång. Vi försöker nog hålla flickorna varma. Ato Fejsa och hans hustru är nu lärare hos oss.

13 maj: För tillfället tycks bokmarknaden vara rätt mättad här i Lakamte. Det innebär dock inte att vi ingenting säljer.

14 maj: Vi hade idag den stora förmånen att få ge en helbibel på galla-språket till en mångårig fånge i fängelset. Denne kan läsa och är villig att läsa högt för sina kamrater – Gud, låt frukt komma från denna vår enkla  gärning.