Ur dagboken:

30 april. Vi har firat långfredag. Ato Idossa talade mycket gott om varför Kristus måste lida och dö. Vi är tacksamma för att ha fått fira denna dag på ett gott sätt med de våra.

1 maj. Lördagen förde mycket arbete med sig. Vi hade först vårt möte. Sedan måste flera saker förberedas för den stundande helgen. Vi arbetade praktiskt med vårt folk till middag. Då förberedelse av skriftetal för mig.

Jag har även denna predikan. Men det verkar som om han inte fick tiden att räcka 3 av de 4 sidorna är skrivna på maskin, medan den sista sidan är skriven för hand. Däremot är det tydligt att han vill delar med sig av glädjen över ”det bröd för själen han själv fått” genom 1 Johannesbrevet 2:1-2. När han sammanfattar på engelska säger han:

We sin. The sinner has an advocate. The advocate is able to make us free and happy. He wants to do it now – if we confess.

2 maj. Denna påskdag har varit god, – vår bästa i Etiopien. Dagen inleddes med nattvardsgång. Gud gav oss en särskilt god gemenskap med sig. Samtliga nattvardsgäster, utom gifti Samaito, åt frukost med oss.

(De tidigare påskarna har nämnts i följande bloggar: 15:14, 15:19a, 16:16, 17:14 b, 17:16a och 18:13.)

Balambras Joar talade vid 10-gudstjänsten. Mycket folk var samlade. Alla våra inneboende åt middag här i vårt stora rum. Samtliga fick därefter fritt att gå ut. I skymningen samlade vi barnen för en stund med dem. Karin talade till dem.

3 maj. Vi ska försöka göra undan en del praktiskt arbete medan vi har skollov. Mycket har samlats av det slaget.

4 maj. Vi har vid denna årstid mycket gott att hämta i trädgården.

5 maj. Dagen har firats till minne av kejsarens återkomst till huvudstaden efter kriget. Inga  som helst arbeten har gjorts idag.