Ur dagboken:

19-21 april. Varje dag har vi sökt efter en möjlighet att finna en bil för resan tillbaka till Lakamte. Kl.12 den 21 satt vi i en stor lastbil med Lakamte som mål. Vi hann långt första dagen. Några timmar vila fann vi på vägen i våra tältsängar.

22 april. Lyckligt hemma igen efter vår första semester.

23-28 april. Vi har börjat återtaga lite av det arbete Karin ensam haft hand om under den gångna månaden. – Nu har måndag, tisdag och onsdag gått tillända och under dessa dagar har vi haft möten i kyrkan klockan 7.45 på morgonen. Det är påskvecka och vi vill vara samlade kring den Mästare som kämpade för oss och vår frälsning. En god skara samlas.

Den undervisning pappa höll dessa morgna har jag kvar. Och det är nog inte utan att han haft tid under ”den gångna månaden”/semestern att förbereda dessa. Det är över 20 välfyllda, maskinskinskrivna manus sidor på engelska. Klockslaget beror nog på att Idossa (som troligtvis tolkade honom) och andra ska hinna till sina arbeten efteråt. I dessa andakter följer pappa Jesus i detalj från Getsemane till Golgata.

Tillbaka till dagboken:

29 april. Även idag hade vi vårt möte i kyrkan. Jag tyckte mig förstå att människorna lyssnade till budskapet om den lidande Jesus.

Idag hade jag glädjen att återuppta försäljningen av böcker på torget.