Med anledning av det som händer nästa vecka behöver jag beskriva en process som just dessa veckor äger rum bland missionärerna. Vid denna tid skrev några av missionärerna och några av de svenska experterna i landet ett projekt förslag som fick rubriken: ”Förslag till upprättande av en missionsstation för praktiskt arbete och praktisk yrkesutbildning.” Ett förslag till en radikal ny satsning.

Detta är början på det stora Backo-projektet vars tillkomst jag har skrivit om i min bok: I Back(o)spegeln. Från missionen var det Gustav Arén och Sven Rubenson och från de svenska experterna sida Fride Hylander, Harry Eknor och Bengt Rehnström (alla tre stod missionen nära) som skrev under förslaget i Addis Abeba i mars 1948. Några av dessa samt Calle Claesson, som vi kommer att höra om kommande veckor, har varit i Backo för att rekognosera. Denna bild är tagen vid Gibe floden vid detta tillfälle.

EPSON MFP image

Dessa nämnda personer har också börjat skriva på en andelsteckningslista som jag har en kopia av. Man räknade inte med pengar från missionen utan man skulle lokalt samla in pengar för att kunna starta en farm som skulle bli inte bara självbärande utan inkomstbringande. Missionssekreterare Johan Hagner som just varit i Etiopien hade nog inspirerat till detta också, bl.a. genom att nämna personer i Sverige som eventuellt skulle kunna vara intresserade av att investera i Etiopien.

EPSON MFP image

Man stod inför en situation där man förutsåg att möjligheterna till att få ekonomisk bidrag från EFS och Sverige eventuellt skulle komma att begränsas. Samtidigt såg man behoven av att investera i Etiopen inte minst genom att utbilda en ny generation jordbrukare. Vill ni läsa mer om detta så hänvisar jag till min bok sidan 16-19. Har du inte boken kan du enklast beställa den genom att genom t.ex. en kommentar till mig höra av dig så kan jag leverera en bok. (Jag är ju inte för inte Torsten Perssons son.)

Jag kommer inte, i denna blogg, att skriva så mycket om hur det gick med dessa planer eftersom pappa och mamma inte var involverad i dessa tidiga planer. Men nästa vecka kommer vi höra om en tidig kontakt med Backo som de hade. Vidare fick de säkert under de följande veckorna höra om planerna. Utöver förslaget och andels-listan så har jag i min ägo kopior av de första kostnadsförslagen och en engelsk första översättning av planerna som med tiden lämnades in till Kejsaren.

Slutligen några av de många kloka tankar som fanns med i förslaget:

..det rör sig om en i vissa avseenden ny typ av missionsstation, som skulle kunna vara upplagd efter sådana principer, att den blir självunderhållande och slipper vara beroende av finansiellt stöd från annat land.

Med stort startkapital får man givetvis tidigare stora inkomster, men då något större kapital ej står till förfogande, är det meningen att börja i mindre skala och låta verksamheten växa och utvecklas så småningom. På så sätt torde man också vinna den fördelen, att rationaliseringen ej går så fort, att den blir främmande för och omöjlig att inlära eller acceptera av de arbetare och elever, som kommer att anställas.