1948 hade det hunnit bli mars och pappa var fortfarande i Addis Abeba. Den 4 mars skrev han ett handskrivet brev till Thyra Johansson i Nogersund. Brevet innehåller dels samma information om litteraturuppköpen som han varit engagerad i de senaste två veckorna. Men han hade en hel del annan information också. Här kommer delar av brevet:

Vår kära vän, Thyra!

Det är en lämplig stund jag har för brevskrivning… Nu har vi en hel billast som ska in till Wollega. En italienare som heter Lombardo har lovat köra för oss ända till Nedjo. Jag är med denne på att garage för att söka få tag på  bensin. Det är mycket svårt. Det håller här omkring 50 lastbilar i samma ärende. Jag sitter på vägkanten och skriver dessa rader. Vi får hoppas att det nu ska lyckas. I morgon borde vi starta den långa resan. Jag följer med bara till Lakamte. Den totala resan för Lombardo kommer nog att ta två veckor i anspråk. 

Denna chaufför kom att köra många liknande turer för missionen och kom att samarbeta med pappa under flera år framöver. Tillbaka till brevet:

Det är en välsignad börda vi ska lasta på bilen. Jag ville ha berättat så mycket som möjligt om våra strävanden att få tag på böcker för spridning. Då kan du vara med och bedja.

Sedan jag reste från Lakamte har jag inte hört något från Elsa. Hoppas att allt står väl till. Signe är oss till stor glädje och stor är hon nu. Kanske kan hon gå på sina ben då jag nu får se henne igen. Ja må skynda mig in till Elsa och henne. Nu börjar det bli rörelse bland bilarna. Jag får sluta att skriva. Kanske dessa rader ändå blir en hälsning från oss – även om det endast är en hastigt skriven hälsning från vägen.

De kom inte iväg dagen efter. Den 7 skrev pappa så här i dagboken:

Mot slutet av denna dag var vi och chauffören färdiga för start. Ruth Perman är också med tillbaka mot Lakamte. Vid midnattstid nådde vi Ambo och våra vänner Clasons. Vi tog in hos dem för några korta nattimmar.

8 mars. Vid denna dags afton har vi nått Sirré. Resan har gått bra – sakta med hänsyn till den stora bilen och det tunga lasset. Vi övernattar nu uppe på lasten på bilen.

9 mars Strax efter kl. 12 middag  nådde vi lyckligt fram. Vi blev hjärtligt välkomnade av de våra. Bland barnen fann jag flera nya. Den dyrbara lasten kom snart av och så började ordnandet av uppackningen.

10 mars Den har fortsatt även idag. Jag är glad över boklagret. En del böcker skickade jag med bilen till Nedjo. — För det arbete som utförts av Elsa och Karin kan jag inte vara annat än mycket glad.