Jag fortsätter att citera ur brevet som skrevs den 27 februari.

Nu har jag köpt upp inte så lite. Ni kan inte förstå hur glada vi är över att det nu verkligen finns böcker på detta språk. Vi ser det som en av de allra största uppgifter vi har att fullfölja på missionsfältet. Litteratur är ett säde som kommer att ge skörd. Det är ju uteslutande Guds ord, helbiblar, nya testamenten, bibeldelar och andra små böcker som vi sprider. Och folk köper mycket gärna. Det är förfrågan på böcker. Och skräplittertur finns inte ännu på detta språk som väl är. Därför är det den rätta tiden att sätta goda böcker i händerna på det folk som nu mer och mer söker att få lite reda på de många bokstäverna.

Av en liten läsebok trycker vi nu 30 000 ex. Förra upplagan på 15 000 ex, är slut just nu i dagarna. Är det inte underbart? Av denna nya upplaga ska den amerikanska missionen ha hälften. Vi beställer tillsammans så får vi den billigare. Om några dagar får jag nog våra 15 000 ex. Jag bör ha de flesta med in till Lakamte med lastbilen. Tillsammans med Bibeltrogna Vänner trycker vi en del av Rosenius dagbetraktelser. Vidare har vi katekesen färdig i 4 000 ex. Av en Biblisk historia får vi 2 000 böcker. Jag håller nu om dagarna på med att packa ner allt detta i lådor. Det blir inte så få. Och tunga är de. Men så är det ju också verklig god och födande litteratur. Den blir god för våra nya kristna, som nu finns i många hundratal inne på vårt fält i detta land.

EPSON MFP image

Denna bild får illustrera det pappa skriver om. Jag har i dagarna blivit påmind om att pappa 1935 sökte jobb på EFS bokförlag i Stockholm. Det var då, när pappa var 20 år, en dröm för honom att få jobba på detta bokförlag. Han fick inte jobb där. 1948, 13 år senare får han hålla på med tryckning och försäljning av litteratur i Etiopien.

Min huvuduppgift ska nu bli att sprida böcker. Jag är nog också den som lättast kan tá itu med detta arbete. Vår flickskola i Lakamte får numera så gott stöd av Karin Söderström. Jag har just idag fått ett litet tält av en hemvändande svensk. Det ska jag tá med på mulryggen och ska så ofta som möjligt söka komma ut i så många byar som möjligt efter min återkomst till Lakamte.