Vi har sett att mamma bl.a. hade ett ansvar för söndagsskolan.  Nu blir undervisningen i ”hushållskolan” och ansvar för barnen på barnhemmet mer och mer hennes ansvar. Hon har dock nu fått ett bra stöd när Karin Söderström har kommit till Nakamte.

Här har jag en bild där mamma och Karin Söderström står med en stor grupp. Om det är de som bor på barnhemmet eller om det är hushållskolans elever vet jag inte. Kanske båda med personal:

EPSON MFP image

EPSON MFP image

Den 16 februari 1948 skrev pappa om sådant som hör ihop med mammas arbete:

16 febr. 1948 Vi tog in en ny flicka i skolan idag. Det är en av församlingsmedlemmarna som lämnade sin flicka här. Hon heter Marta. Att hon hade skabb såg vi genast. Men det var inte bara det utan på stora delar av hennes lilla kropp var det  fula sår. Arma flicka. Nog var det hög tid för henne att komma till missionen. Nu har hon fått första insmorningen av skabbsalva. I natt får hon sova på matta på golvet. Vi vill helst begränsa denna svåra hudsjukdom så gott det går. Om en flicka från ett så pass bra hem kan se så ut, då är det inte svårt att förstå hur många andra barn har det. Nu har Marta fått börja i vår nybörjarklass. Må det bli något av henne.

Idossas pojke, Paulos har i två dagar fått salva av Elsa för en slags utslag. Han är redan bättre.