Med anledning av det jag skrev tidigare i veckan i 18:4a Galla I och det som kommer att följa i en Galla II vill jag nu berätta om det jag och min fru Eva-Karin fick var med om för 7 veckor sedan.

Den 10 dec. 2017 firade Mekane Yesus kyrkan (EECMY), som numera är världens största Lutherska kyrka, sitt Luther jubileum. Det var planerat att avslutningsgudstjänsten skulle hållas på Addis Abeba Stadium men i sista stund, ett knappt dygn innan, informerades EECMY att de inte kunde hålla till på Stadium. Det var för riskabelt att genomföra detta i centrala Addis Abeba. Under natten blev man nu tvungen att bygga upp en scen och ställa upp tält vid Mekane Yesus Seminary i stadsdelen Mekanissa.

Vi begav oss dit med lokal taxibuss men när vi närmade oss Mekanissa var vägen dit avstängd. Vi behövde inte undra länge innan vi förstod att det var Mekane Yesus kyrkans medlemmar som var på väg till jubileet. Många EECMY körer i sina färgglada kåpor och präster vandrade sjungande fram på vägen.

Väl framme var det helt omöjligt att förstå hur man lyckats ordna med arrangemanget på så kort tid. Trotts förändrade förutsättningar lyckades man genomföra programmet.  De första som mötte oss var representanter från Mekane Yesus kyrkans  internationella missionsorganisation som till förmån för kyrkans internationella missionen sålde solskydd i form av papperskepsar.

Det som slog oss, som inte varit med på en stor EECMY tillställning på flera år, var dels det stora antalet människor men också att man omväxlande använde både amhariska och oromo språket (tidigare kallat galla språket).

Bland de officiella gästerna fanns Lutherska Världsförbundets president Dr. Panti Filibus Musa som också var huvudtalare vid jubileumsgudstjänsten. Den förste talaren var kardinal Berhaneyesus Demerew från den katolska kyrkan i Etiopien. Flera evangelikala kyrkor som också framförde hälsningar påpekade att de också hade anledning att fira 1500-talets kyrkoförnyelse.  Landets tidigare president Negaso Gidada, som är son till en av väckelsepredikanterna från väckelsetiden för 70 år sedan, var också närvarande.

Jubileumsgudstjänsten som pågick mellan kl.10 och 14 avslutades med ett tal som kyrkans president Kes Yonas Yigezu höll. Efter att ha talat om reformationen utmanade han landets ledare att intensifiera arbetet med att skapa arbetstillfällen för landets ungdomar. Och till ungdomarna gav han uppmaningen att inte bli frustrerade utan att ha tålamod. Vidare så påpekade han behovet av att arbeta med trafiksäkerhet och renhållningen i landet. Det är tydligt att EECMY med sina åtta miljoner medlemmar nu är en viktig kraft i landet.

Vid detta tillfälle kom jag i kontakt med en journalist som arbetar för en evangelikal TV-kanal. Hon ville intervjua mig om mina föräldrar i en serie om tidigare missionärer och medarbetare i kyrkan.  Det gick att genomföra i all hast följande dag även om det var vår sista dag i Etiopien. I denna intervju, som skulle handla om bl.a. mina föräldrars arbete i Nakamte för 70 år sedan, var det naturligt att göra en koppling till jubileet. Där fick jag bl.a. säga: ”Tänk om de hade fått uppleva gårdagen.”

Ni som förstår amhariska kan lyssna på intervjun på följande länk. Ni andra kan se lite rörliga bilder, från ovan nämnda gudstjänst, som finns med i början av intervjun.