I dagboken skrev pappa så här den 17 januari 1948:

Dr. Hylander kom idag till Lakamte tillsammans med två nyanlända journalister från Sverige. Vilka dessa var och vad de ev. skrev om Nakamte hade ju varit intressant att veta. Är det någon som kan hjälpa mig och ge mig någon ledtråd? Vidare så skrev pappa samma dag: Någon ordning i Lakamte-frågan blev det inte.

Detta är ju också intressant och väcker flera frågor. Jag antar att Lakmte-frågan handlar om sjukhuset och läkar-frågan. Vad har hänt med Dr. Cohen? Se 17:47 Mer från konferensen. Lite skvaller kan jag bidra med ur det kopiebrev som skrevs den 19 januari 1948:

Ännu vet vi inte bestämt, men kanske vi får behålla Karin Söderström här i Lakamte. Det skulle bli till stor glädje för oss och de infödda.

Ni  väntar att få se brev i Missions-Tidningen skrivna av doktorn här eller hans fru. Tyvärr har de uteblivit och troligen kommer de inte heller i framtiden. Regeringen och regeringstjänst har mer och mer blivit hans intresse. Lönen är ju flerdubbelt större hos regeringen än hos oss. Han går också in för en ny linje. Han har bara infödda som medarbetare på sjukhuset. Därför söker både Ruth och Karin efter arbete på annat håll i vår mission. Och det fattas inte. En helt svensk läkare skulle nog ha större framgång här. Men detta har vi sagt i all tysthet till Er våra närmast anhöriga – inga andra.

Ja, det är tydligen känslig information han förmedlade till de anhöriga. Det finns mycket i ”Lakamte-frågan” som borde undersökas bättre än vad jag kan göra nu genom att bara förmedla det mina föräldrar skrev.

Tillbaka till dagboken och nu kortfattat om den 18 januari:

Det  är fars och mors födelsedagar idag. Må Gud välsigna dem. Här har det varit söndag med gudstjänst, pepparsåsmiddag, samtal med journalisterna och fotografering, söndagsskola, förberedelse för konfirmationsläsning och besök hos Ruth.

Jag konstaterar och kommer ihåg att pepparsåsmiddagen på söndagarna tidigt blev en tradition. Är det fler än jag som har goda minnen från dessa söndagsmiddagar?