Den 29 november har vi följande information i dagboken. Igen var det mamma som skrev. Det är inte en händelse att det var hon som skrev. Det handlar om det som kanske hon kommer att vara involverad i nämligen flickskolan eller som den kallades i missionärsprotokollet ”husmodersskolan”:

Idag har vi öppnat vår skola här. Det har varit mycken bön, kamp och arbete innan. Aldrig har jag bävat så för någon uppgift och så gruvligt känt  vår oduglighet. Men nu vet jag att Herren skall hjälpa, och det vill jag tacka  honom för. Inte var här många elever när vi startade, men de kommer nog. 

Vi hade en god stund tillsammans med en del av församlingsmedlemmarna. Och i Jesu namn har vi öppnat skolan och vår bön är att Han den store läromästaren skall få undervisa oss var och en.

Nu förbereder Torsten sig för predikan i morron och jag skall nog gå till vila.

Det är ganska fantastiskt att ha det manus som pappa skrev denna kväll. Det märks att det är ”trädgårdsmästaren” Torsten som skriver predikan. Manuset består bara av tre rubriker och ett antal bibelställen. Rubrikerna var:

  1. The well (Källan)
  2. The thirsty land (Det uttorkade/törstiga landet)
  3. The connection: (Förbindelsen)

För er som är intresserade så nämner jag alla de texter som var noterade:

Inledningstext: Joh. 7:37-38

  1. Ps. 65:9 och Ps. 36:9
  2. Lukas 9:12 och John 4:13
  3. 1 Tim. 2:5, Heb. 10: 19-20, John. 14:6, 7:38, 6:35 och 4:1

Avslutning: Jes. 55:1, Upp. 22:17 och Ps. 87:7

Om alla lästes under predikan vet jag naturligtvis inte och likaså inte heller vad som sades mellan texterna.