Även denna vecka får ni se två delar av konferensprotokollet:

IMG_2278 (2)

Här ser vi att pappa Torsten Persson blev vald till stationsföreståndare för Nakamte. Men vi ser  i §12:2 namnet på en plats där pappa 12 år senare kommer att bli stationsföreståndare – Backo. Detta är faktiskt första gången denna plats nämns. Vi kommer att, även om pappa inte i detta skede är speciellt mycket involverad, nämna hur engagemanget för denna plats växer. Det har faktiskt med den ekonomiska situationen i Sverige som jag nämnde i förra inlägget att göra. (I min bok i Back(o)spegeln har jag kommenterat detta och andra förslag från missionärskonferenserna.) Men mer om det senare. Nu till mer aktuella problem:

IMG_2279 (2)

I §15 ser vi att det föreslås att köpa en jeep med trailor. Mig veterligen blev det aldrig av.

Konferensen avslutades den 13 november med uppbyggelsestund som leddes av pappa. Tydligen åkte de omedelbart tillbaka till Nakamte och enligt mamma i dagboken fick de följande information en vecka senare – alltså denna vecka:

Manfred (Lundgren), som stannat i Addis en vecka längre än vi hade att förtälja att Dr. Cohen nu slutat i missionens tjänst och gått i regeringens. Detta steg har han tagit utan att meddela Dr. Hylander eller någon av missionens representanter. O, vad bekymmer han har åstadkommit.

”O, vad bekymmer han har åstadkommit.” Jag tror mig höra att det inte är bara detta beslut som det handlar om utan även sådant som hänt tidigare. Jag tycker att relationen till doktorn inte varit lika bra som det lät just i början Se 16:48b Familjen Cohen

Om denna familjs, speciellt sonen Williams, vidare öden har Monica Lindberg i sin bok: Även mitt Afrika följande att berätta:

(William som omnämns ovan, blev i vuxen ålder försvarsminister i USA, i Clintons regering. Hans far Walter Cohen, tjänstgjorde som läkare vid Nakamte sjukhus….Familjen arbetade senare i flera länder och kom så småningom till Sverige där Walter C. dog i en bilolycka. Hustrun Rosi bestämde sig då för att flytta till USA med de tre barnen, och ett av dem blev USA:s försvarsminister….)
Tillbaka till dagboken:

Ruth (Perman) är också mycket nere och ledsen nu. Enligt vad Cohen själv sagt till Ruth skulle också sjukhuset vara överlämnat åt regeringen. Vad detta innebär kan vi inte fatta.

Den 23 oktober for Manfred och Lydia Larsson med en väldig lastbil till Nedjo. Det blev så tomt efter Lydia, hon är så god och präktig.