Vi ska strax se vad som mer beslutades runt ekonomin men för att få en bakgrund så ska jag citera ur ett brev mamma skrev till sin älste bror Nils med anledning att hon vill lyckönska honom och Vira till deras tredje barn. I det brevet står även detta:

Vi är ju i Addis för ett par veckor. Nog var det roligt att komma och träffa vänner och kamrater ett tag, men vi skall med glädje vända om till hem och uppgifter i Lakamte.

Vi har med smärta hört att utsikterna på den ekonomiska fronten hemma i Sverige är ganska mörk. Allt det är kännbart för Er alla därhemma det förstår vi, och det kan kanske bli så att vi får känning av det också, om inte några pengar får föras ut ur landet.

Situationen var den att den svenska reservvalutan höll på att tömmas på grund av att importen var betydligt större än exporten. De pengar som missionerna förde ut spädde på detta utflöde av valuta. Vad detta fick för konsekvenser kommer vi att få anledning att återkomma till under nästa år. Men vad beslöts, eller rättare sagt föreslogs, runt ekonomin på denna konferens?

IMG_2277-2

Jag behöver kommentera ett par av punkterna till § 10:

Nakamte I är den övre delen av Missionsstationen i Nakamte där mamma och pappa ska starta barnhem och flickskola.

Att Aira nämns är intressant. Det var ju tyska Herrmansburg missionens station som de inte tilläts att återvända till efter andra världskriget. EFS hade tagit på sig att bevaka stationen men nu föreslås att verksamheten där ska sättas igång. Detta är intressant med tanke på den stora engagemang EFS haft där de senaste åren.

Den sista meningen är viktig med tanke på hotet runt minskat bidrag från Sverige.

Vad beslutades mer detaljerat runt Nakamte §5:

IMG_2276-2

Ett par kommentarer till detta också:

Flickskolan vi har hört mamma och pappa skriva om kallas här husmodersskola.

Karin Söderström, den avlidne Dr Erik Söderströms syster, hon är tydligen på väg till Etiopien och det finns i samma protokoll förslag för andra uppgifter för henne bl.a. att arbeta bland kvinnor i Addis Abeba.

Även om konferensen avslutades den 13 november kommer nästa inlägg också att handla om konferensen.