I brevet jag citerat ur förra veckan skrev mamma längre ner så här:

Det är nu den 7, i går kväll började vi vår konferens. Det kändes så innerligt gott att vara tillsammans. Vi ska fortsätta i kväll.

Vilka var det då som var tillsammans?

Jo, Aréns, Perssons, Rubensons, Lydia Larsson, Stina Ljungberg, Manfred Lundgren, Rut Perman och Fride Hyllander. Den sistnämnde, var inte anställd av missionen men som medlem av EFS styrelse var han med på konferensen.

Vi märker att Per Stjärne inte var i Etiopien vid detta tillfälle. Han vikarierade på EFS expedition under missionssekreterare Johan Hagners långa utlandsresa. Vidare var det Hanssons, Ingrid Hellman, Rut Lundgren och Hilma Olsson i Wollega som inte var med. Lika så läkarfamiljen Cohens i Nakamte.

Vad beslutades eller vad föreslogs då på konferensen? Jag har åter igen fått hjälp av Martin Nilsson i Uppsala att få fram protokollet. Jag klistra in delar av protokollet istället för att skriva av det. Hoppas ni kan läsa ändå:

IMG_2275-2

I nästa inlägg återkommer vi till ekonomin. Det var en stor fråga under denna missionärskonferens.