Nu har vi några korta notiser i dagboken och några manuskript som ger oss information att pappa kommit igång som ”församlingspräst” i Nakamte för 70 år sedan.

cropped-lakamte-ky-version-31.jpg

Bl.a. så skrev han så här den 5 augusti 1947:

Konfirmandkursen kunde börja idag. Jag är glad för förtroendet – bävar för uppgiften.

Jag har manuskriptet till hans undervisning när kursen började. Då talade han över Markusevangeliet 6:30-32 där det bl.a. står: ” Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och vila er lite.”

Manuset är på engelska så även här hade han tolk. Det är byggt upp med frågor och svar. Det är det enda manuset jag har från denna undervisning. Det är också bara denna inledande ”predikan” som finns antecknad i anteckningsboken där han antecknat sin förkunnelse. Hur han för övrigt undervisade konfirmanderna vet jag inte.

Den 9 augusti 1947 står det i alla fall så här i dagboken:

Efter några dagar var vi inte mindre än 25 i bibelundervisningen.

I ”halvårsredovisningen” som han skrev den 23/7 och som jag nämnde om för ett par veckor sedan redovisar han om söndagsskolan i tidningen Vi Juniorer så här:

Söndagsskola har vi nu haft i sju söndagar i följd. Barnen kommer flitigt. Vi har bortåt femtio barn. Då söndagsskolan varit igång en tid tänker vi starta en juniorförening genom att låta de största barnen få bli medlemmar i denna. — Bed för vår söndagsskola och blivande juniorförening!

Varje torsdagseftermiddag är vi på torget för att sälja böcker. Det går rätt bra och framför allt så är det så roligt. Oftast säljer vi för omkring 25 kr. Så går Guds ord vidare ut till många nya som inte hört det förr. Om vi ändå kunde tala om hur roligt, ja saligt det är att sprida Guds ord i Afrika.

Till byarna, som ligger här runt om har vi ännu inte hunnit gå. Men nog ser vi ofta med stor längtan i hågen bort mot bergen, hyddorna och människorna. Bara vi får lite mer ordning här på missionsstationen och arbetet igång, så nog ska vi då ge oss ut så ofta vi hinner.

Så går vi då vidare i det arbete som Gud förbereder för oss. År 1947 kan bli det år under vilket Herren ska vinna många själar.

Era lyckliga missionärer tant Elsa och farbror Torsten.

Den 10 augusti predikade pappa i kyrkan igen så nog är han igång som församlingspräst. Däremot har vi mindre material från pappa och mamma dessa veckor så det blir glesare med blogginläggen. Nästa inlägg kommer först den 25 augusti.