Så här skriver Per Stjärne om mina föräldrars kollegor i Nakamte i rapporten i Budbäraren :

Missionsläkaren, dr Walter Cohen, som vår mission fått ”låna” från Filadelfiaförsamlingen i Örebro för två år, har visat sej vara inte bara kunnig i sitt fack utan därtill en man med god organisationsförmåga och okuvlig energi. Det ser sålunda ut som om sjukhuset snart skulle få både vatten- och lysefrågan löst, något som i allra högsta grad kommer att underlätta arbetet. En reparations- och nybyggnadsplan håller på att genomföras, vartill hälsovårdsdepartementet ställt medel till förfogande.

Fru Cohen, som tjänstgör som ”syssloman” sköter även om alla uppköp för sjukhusets stora hushåll. Fastän hon varit härute endast några månader klarar hon sej redan utan tolk. Våra tre sjuksköterskor, systrarna Ruth Perman, Ingrid Hellman och Lydia Larsson har haft en mycket tung arbetsbörda. ”Man måste vara missionär för att kunna arbeta på det sättet” sa syster Solveig, när hon kom hem därifrån. 

För några veckor fick vi också låna en av de svenska sjuksköterskorna på Haile Selasie I sjukhuset, ( i Addis Abeba, där Signe just fötts ), syster Solveig, för vilket vi är mycket tacksamma.  Här må också nämnas att fru Maja Clason, sjuksköterska och maka till agronom Clason, givit oss värdefull hjälp på sjukhuset under några veckors tid under det gångna året. Nu hoppas vi att sjuksköterskorna ska få någon lindring genom den hjälp vi fått löfte om av ännu en av de svenska experternas fruar, nämligen fru Eva Sjöberg, som också är sjuksköterska till yrket. Härigenom hoppas vi att syster Lydia ska kunna få åtminstone en kort tids ledighet för språkstudier.

Nakamtesjukhus3

En rikt välsignad gärning utföres på vårt missionssjukhus i Nakamte. När jag gått därinne på sjukhuset, tagit del i den gemensamma morgonbön, lyssnat till Ato Fejsas morgonbön för patienterna och med egna ögon fått följa  denna samaritergärning, har mitt hjärta fyllts av tacksamhet till Gud, som i sin nåd betrott oss med en sådan uppgift. Man ämnar nu starta en kurs för etiopiska sjukvårdare, och när dessa blir färdiga med sin utbildning och kan rycka in kommer detta att underlätta arbetet för den svenska staben. Men Nakamte sjukhus måste med det allra snaraste få en fjärde sjuksköterska, dels för arbetet på själva sjukhuset, och dels för att en av de fyra systrarna ska kunna göra kortare besök ute i distriktet.