Jag har tidigare nämnt att jag inte har detaljerad information om hur mina föräldrars första tid i Nakamte var. De verkar inte ha tid att skriva varken dagbok eller brev. I brist på information från dem så får jag under ett par veckor använda en artikel i Budbäraren som bl.a. handlar om dem och deras kollegor. Per Stjärne skriver en årsberättelse och ur den citerar jag följande om mina föräldrar m.fl. Nästa vecka blir det om deras kollegor i Nakamte. Det fetstilta är som vanligt citat:

Vi har nu åter fått överta den gamla stationen (i Nakamte) och detta med de byggnader som italienarna uppfört. En del ganska kostsamma reparationer måste ju göras för att få husen i gott skick, men då blir de också mycket värdefulla för vårt arbete. Det blir nu pastor Torsten Perssons uppgift att sätta denna station i stånd och på nytt starta missionsarbete där.

Under den tid pastor och fru Persson varit bosatta i Addis Abeba har han skött om uppköpen för våra stationer inne i landet – en uppgift som kräver mycken tid – och båda har hjälpt till i skolan på Entotto. Och fram för allt har de ägnat sig åt språkstudier. Det har blivit så tomt på gamla station, sedan de nu lämnat för att slå sig ner i Nakamte. Men vi är glada över att Herren lett dem till den rika uppgiften som väntar dem inte bara i Nakamte utan även ute i det stora distriktet, där många väntar på att få höra det glada budskapet. Församlingen i Nakamte, som med glädje hälsat familjen Persson välkommen, får nu ett gott stöd.

Såväl landshövdingen som övriga myndighetspersoner har ställt sig mycket välvilliga till vårt arbete i Nakamte, och detta är också något att vara tacksam för.

Även om det är ”tomt” på gamla station så finns ett antal missionärer i Addis Abeba. Jag kommer under kommande inlägg att nämna övriga EFS missionärer så jag börjar här med dem i huvudstaden, utifrån rapporten av Per Stjärne i Budbäraren. Per Stjärne är fältordförande och som sådan skriver han så här om de andra:

På vår Entotto station har vi pojkskolan, och fr.o.m. höstterminen har vi fått starta ett seminarium med pastor Gustav Arén som rektor. Vi har visserligen endast sju seminarister i första årskursen… När de gått igenom den tvååriga kursen, kommer de att bli ganska väl rustade för uppgiften.

Gustav och Rigmor Aréns äldsta dotter Gunilla ska senare under året få en syster – Gudrun.

Pojkskolan har egentligen haft flera inneboende elever, än den kunnat ta emot. Nu under vårterminen är det fröken Stina Ljungberg som är skolchef, och den uppgiften sköter hon som en karl. Det är ingen lätt sak att ta hand om 90 stycken etiopiska ungdomar, varav drygt 50 bor på skolhemmet och behöver alltså ständig tillsyn. I stället för Lundgens (som hade flyttat till Nedjo – mer om dem senare) har vi fått ut fil. kand. Sven Rubensson med fru för Entotto, och de har redan fått rycka in i uppgiften.

Sven och Brittas dotter Birgitta har fötts den 26 mars detta år. Snart blir det mindre ”tomt” på gamla station. Familjen Eknor, som ju inte är anställd av EFS utan av Kejsare Haile Selassie, men står missionen nära, flyttar senare under året in i huset mina föräldrar bott i. Då har även den familjen, fått en dotter – Elisabet. Det föds många barn detta år.