Pappa berättar om följande händelse i dagboken. Det utspelade sig under hans återresa från Lakamte i början av mars:

Under min resa tillbaka från Lakamte kom jag till Sirré att möta en ung man från den engelska missionens bibelskola. Han hade en stor börda med sig. Men det var under stor glädje han bar ut ordet. Hur talade han väl inte om hur han dagen  förut funnit en öppen dörr för ordet i Anno . Han sa: ” Detta mitt arbete är ett stort arbete.” Det var en glädje att möta honom.

Ja, i Sire mötte pappa en kollega. Och det var just i Sire pappa ”blev kolportör”. Se 15:45 b Torsten blir kolportör i Sirré. Ja, kolportör är ju verkligen en av ”yrkena” pappa sysslar med de första åren i Etiopien.

Torsten%20säljer%20biblar

Detta föranleder mig att denna vecka räkna upp några av de titlar/yrken som vi har kunnat förknippa pappa Torsten med. I en flik med benämningen: Tusenkonstnären, längst upp på bloggen, kan ni nu hitta referenser/länkar till inlägg där dessa ”yrken” nämns. Här räknar jag bara upp dem i den ordning vi stött på dem i denna berättelse:

Juniorledaren, Missionären, Prästen, Jordbrukaren, Församlingsprästen, Kolportören, Artikelförfattaren, Byggarbetsledaren, Flygfälts assistenten, Läraren, Socialarbetaren (nästan), Sjukvårdaren, ”Biskopen”, Brevskrivaren, Predikanten, ”Tolken”, Chauffören, Sekreteraren, Bilmekanikern, Boktryckaren,  Springpojken, ”Städaren” Torsten Persson.

Är det någon jag glömt?