Ur ett brev pappa skrev den 21 januari 1947 citerar jag följande:

Det är helt naturligt att vi nu vill få med en hälsning då pastor Dahlberg reser hem i morgon. Med detta lilla brev vill vi få säga Er, att vi alltfort mår väl. Vi går ännu i väntans tider. Det närmar sig dagen för Elsa. Ännu är allt väl. Hon var på sjukhuset idag. Blodtrycket var lite i överkant. Därför fick hon rådet att vila lite mera. – – – Pastor Dahlberg har nästan väntat mer än vi. Han ville ju att det skulle ske innan han lämnade Afrika för att få budet med hem till Sverige. Men det blir det nog inte. Då får det i så fall hända i natt. 

Nu i eftermiddag ska vi alla upp till Entotto på kaffe och för att få vara samman med Dahlberg lite mera innan han far ifrån oss här. Skolan där har upprop idag. Stina Ljungberg är rektor där nu efter Lundgren. Arne Hansson ska hjälpa till tillfälligt medan de är här. Lundgrens ska fara in till Nedjo efter 14 dagar. Då ska jag nog följa med till Lakamte för att börja göra något åt det hus, som vi ämnar att bo i. Vi har redan börjat arbeta i sjukhuset som missionens sjukhus. Dr. Cohen kom in dit i torsdags kväll. Han blev mycket snabbt frisk efter sin sjukdom. Men så är han också mycket energisk.

Jag har väl tidigare nämnt om att jag håller på med att trycka en liten läsebok. Först hade jag tänkt tá en upplaga på 5000 ex. men nu har jag ökat till 20000 ex. istället. Den är snart färdig. Det är roligt hålla på med sådant. Vi ska snart trycka flera böcker. Här är det en hunger efter böcker.

EPSON MFP image

Eventuellt var det denna lilla bok som pappa lät trycka för 70 år sedan eller möjligen en tidigare utgåva av den.

Nu 70 år senare är det fascinerande att konstatera att då, 1947, fanns inte EECMY Ethiopian Evangelical Church  Mekane Yesus.  Moder församlingen i Addis Abeba fanns och har av missionsorganisationen EFS (Evangeliska Fosterlands-stiftelsen) just fått den tomt på vilken de hade och har sin kyrka. (Se 17:3). Nästa evangelisk-lutherska församling västerut var den i Nakamte, 33 mil från Addis Abeba. Dit ska mina föräldrar snart flytta, under tiden är pappa igång med att trycka böcker för att öka läskunnigheten i landet..

Nu 70 år senare har den nationella kyrkan bildats (1959) och vuxit till att vara världens största Lutherska kyrka. Denna kyrka har denna vecka sin 20:de generalförsamling där bl.a. ny president (sjunde) ska väljas och kyrkans 27:de synod (stift) officiellt bildas. Detta är den fjärde synoden utefter dessa 33 mil och den kommer att finns runt staden Ambo. Ambo är en plats, 12 mil väster om Addis Abeba. Runt denna stad finns nu över 100 församlingar norr och söder om den väg som vi på denna blogg ofta nämnt och snart kommer att nämna igen.