De gångna tio dagarna och de kommande veckorna, för 70 år sedan, är nog den period jag har minst information om – hitintills i alla fall. De går och väntar på barnet och har tydligen inget att skriva om varken i dagbok eller brev. De väntar och väntare på det efterlängtade barnet.

Men för  just dessa dagar har vi några korta notiser av pappa i dagboken som är värd att förmedla.

18 januari 1947. Det är mina föräldrars födelsedag. Jag får fira den långt från dem. Må de ha det gott.

Och idag har vi fått kontraktet med regeringen klart. Nu är alltså ”övre tomten” i Lakamte återigen missionens. Vi är så glada över detta.

Vidare fick pastor Dahlberg tillfälle att framställa flera missionens önskemål för kejsaren. Allt blev beviljat och kejsaren sade flera gånger att han önskade att vår mission skulle tá upp arbete på flera nya platser. – Detta är ett ytterligare bevis  på att portarna till en rik verksamhet verkligen är öppna.

19 jan. På denna söndag har pastor Dahlberg överlämnat gamla stationen till den infödda församlingen. De mottog gåvan under stort ansvar.

22 jan. Idag lämnade vår missionsföreståndare oss. Han har varit till stor hjälp – mycket har ”klarnat” under hans besök här. (Han kom till Etiopien 4 oktober 1946. 3½ månaders visitation !! Och så lägger pappa till följande meningar:)

Vi går nu i väntan!! 

Rubenssons har nu erhållit inresetillstånd.

Sven och Britta Rubenson är de första av ”juniorerna” som kommer ut till Etiopien. Mina föräldrar hade haft kontakt med dem och de kom också att stå varandra nära under många år. Jag kommer att tillägna de första inläggen i februari till Sven och Britta.