Jag fortsätter att citera från protokollet. Speciellt sådant som har med mina föräldrar och ekonomi att göra. Den 28 november 1946 hade pappa skrivit färdigt protokollet:

§15 Angående förslaget (eventuellt pappas förslag) om ett tryckeri i Addis Abeba gemensamt för E.F.S. och B.V. ansåg konferensen vara ett allt för stort projekt för missionen. Men eftersom ett oerhört stort behov av litteratur förefinns bör en närmare undersökning göras.

§19 ….Persson Torsten  5300:-…. (Familjelön för året, i kronor)

Vidare budgeten för Nakamte missionsstation. Det som mina föräldrar skulle använda under det kommande året:

Reparation    5970:- 

Stationskassan    1100:-                                                              

Lön för infödda arbetare  1800:-                                                                             

Reparation av läkarbostaden  1000:-  

§20.     En del av ekonomiska problem diskuterades och följande förslag gjordes av konferensen:  

att missionären själv betalar utgifter för vatten till det privata hushållet. Dock står missionen för inköp av åsna för vattenhämtning.

att missionen betalar nattvakt och en stationstjänare.

att missionären själv betalar utgifter för lyse.

att missionären själv köper sitt riddjur.

att resor som beslutats av konferensen betalas av missionen.  

att resor till konferensen betalas av missionen.

att avgifter för postens sändande till Wollega betalas av missionen.

§21.     Eftersom samtliga möbler på våra  missionsstationer försvunnit under krigsåren anhåller konferensen vördsamt om nya.

Addis Abeba den 28 nov. 1946                                                                                                                 Torsten Persson                                                                                                                                   Protokollsekr.

Svar på förra inläggets fråga är:

Sven och Britta Rubensons (de är t.o.m. inkluderade i budgeten och de kom 1947) respektive Thorsten och Kerstin Månson (de kom först 1950).