Vidare från Nils Dahlbergs reseskildring i Budbäraren:

Ett nytt välkommen gav den kristna församlingen mig på söndagen vid gudstjänsten i kyrkan. Den ligger på den gamla stationen, som är för mig en de rika minnenas plats. Här bodde jag vid mitt första besök i Etiopien i pastor Olle Erikssons hus.

I den i mina ögon vackra kyrkan predikade pastor Stjärne på amhariska. Kyrkan var mer än fylld, och många kunde ej komma in. Det är påtagligt att behovet av en ny och större kyrka är stort. Glädjande nog har insamlingen för den nya helgedomen lyckats över förväntan. Många av de infödda ha givit en månads inkomst eller mer. 

Efter gudstjänstens slut framförde kes Badima församlingens välkomstönskan, som jag besvarade med några ord. Därefter var det kyrkkaffe hos pastor och fru Torsten Persson, som bo på denna station under språkstudierna och i väntan på att få övertaga en självständig uppgift. Nu fick jag förnya bekantskapen med många kristna som jag lärde känna vid mitt första besök. Men många hade jag aldrig träffat förr. Församlingen har  under årets lopp vuxit i glädjande grad och räknar nu med flera hundra medlemmar. kaftan1

På bilden Nils Dahlberg och församlingsprästen Badema Yalew.

Hur det egentligen var med detta, tydligen spontana kyrkkaffe, får vi vet mer om i ett brev som pappa skrev denna dag – den 6 oktober 1946, som det året var en söndag. Han kallar det ”en söndagskrönika”.

Jo, vi vilade oss så länge som möjligt idag på morronen. Vi har arbetat rätt strängt med praktiskt arbete nu i fjorton dár i följd. Rätt snart började folk komma till kyrkan. De första brukar komma redan kl.9 på morgonen.

Sedan följde det vi redan hört. Men detta hände också, hör och häpna:

Sén kom vi att tänka på att vi kanske skulle bjuda på kyrkkaffe. Sagt och gjort. Per bjöd in och det kom allt några stycken. Jo, det kom nog inte mindre än 50 personer och alla lät sig väl smaka. Jag fick själv åka ner på stan med bilen för att köpa bensin. Det var så att den var just slut. Men Elsa stod för rusthållet och det gjorde hon riktigt bra… Alltnog då jag kom hem med bilen, då gick de sista ut ur vårt hus. Det går bra om man har en bra hustru.

Och nu har vi ätit middag också. Vi åt upp resterna från igår. Då var nämligen Dahlberg och Entotto-borna här och åt. Vår gäst bor på Entotto. Vi har ännu inte haft några sammanträden med honom. Men vi har så mycket att tala med honom om. Vi vill ju så gärna få besked om vårt arbete.

Nu ska vi om en liten stund, då vi får våra brev färdigskrivna, åka ut till en av utkanterna av stán med en av våra vänner, polis Rehnström och hans familj. Vi ska se på den blivande polisskolan. Lite senare har vi den engelska gudstjänsten och en timme senare den svenska. Men jag hinner inte vara med om den sista eftersom jag måste åka ner till järnvägsstationen för att möta Aréns. De har varit nere i Harar för en tids vila. — Och så ska jag väl passa på att sälja bibeldelar allt emellanåt. Det gör vi t.o.m. på söndagar. Vi tycker att det är en av de största gudstjänster vi kan vara med om. Och då må det ske även på en söndag. Det är alltså, som Ni kan förstå, bara bra med oss.

IMG_20160506_164944_jpeg

Nils Dahlberg tog nog detta kort redan på lördagen för på söndagen hade pappa väl inte tid att sätta sig ner.