Det är inget skämt utan detta inlägg ska faktiskt handla om julklappar. För en sista gång ska jag återvända till brevet pappa skrev den 6 juli. Det kan passa bra så här i blåbärstider. Så här avslutar pappa brevet – på sidan fem:

Ska vi lyda Er och ge tips till ev. julklappar? Jag vet inte.

Vi har det så bra nu. Men som Ni ser, så går det åtskilliga luftpostpapper och kuvert åt. Lagret är snart slut. Det vanliga skrivpappret är ju också bra till lite av varje. Och nog har Elsa rätt mycket att göra med mina strumpor, som börjar bli slitna. Egentligen räcker inte vår kaffepanna åt. Den är för liten. Hör Mor det? (Tydligen har det varit ett stående skämt hos farmor att pappa inte drack så mycket kaffe.) Det höres som om det skulle bli dåligt med frukt i Björsäter i år. Men kanske det blir så mycket mera blåbär och nypon istället. Torkade sådana skulle bli bra här. Torkad frukt brukar det ju oftast bli på ett eller annat sätt i Skåne. Min regnkappa tog nästan alldeles slut på min Wollegaresa. Den var för tunn. Skulle det i någon affär finnas en riktigt kraftig sådan så skulle det vara bra. Det bör vara en sådan som fiskare använder. — Men stanna nu! Och det ska jag göra.

Anledningarna till att de skriver denna lista redan i juli är flera. Dels så måste ju blåbären plockas innan säsongen är över men redan i slutet av augusti finns följande notis, med rubriken: Julgåvor till missionärerna, med i tidningen Budbäraren.

Kommande  höst hoppas vi att åter sända julgåvor till våra missionärer både i Indien och Afrika, som tidigare var brukligt. Den uppmuntran för våra missionärer och välsignelse för givarna som följer med julgåvorna ha vi icke att avvara, och när Jesu ord är visst: ”Det är saligare att giva än att taga”, så blir ju förmånen störst för givarna. Låt den saligheten  överflöda rikligen under den stundande julhögtid.

Men nu är det vissa betingelser, som äro oeftergivliga om detta skall gå i lås. Det är icke lika enkelt nu som före kriget. Självfallet går det icke att sända matvaror av något slag, (Undra hur det blir med torkade bär ??) som man tidigare kunde göra, utan man får hålla sig till andra praktiska saker. Därtill kommer att frakterna äro oerhört dryga, varför det förutsätter att med varje paket följer en inbetalning till frakten som bör beräknas till en krona per kilogram. Vidare nödvändiggör licensansökningarna för export att varje paket åtföljes av en noggrann förteckning på innehåll, varuslag, vikt och inköpspris. På varje paket skall tydligt angivas avsändarens namn och adress. Slutligen måste varorna för att ha utsikt att komma med ut till missionsfälten både i Afrika och Indien vara expeditionen tillhanda före den 15 sept. Det vore önskvärt om de missionsvänner, som icke personligen känna några missionärer men ändå vilja vara med och uppmuntra de våra där ute, ville överlämna till expeditionen att fördela gåvorna på dem, som få mindre än andra. En del missionärer ha ju en mera begränsad bekantskaps- och vänskapskrets än andra, varför en utjämning av sådana gåvor, över vilka expeditionen får fritt förfoga, har stor betydelse.

Så vare denna sak anbefalld åt våra missionsvänner på det allra varmaste.