Jag har tidigare sagt att jag ska återkomma till frågan om arbetet bland de fattiga i Addis Abeba och det ”beslut” som EFS styrelse fattade i ärendet under juni sammanträdet. Nu en månad senare har troligtvis beslutet nått dem i Etiopien också. Jag vet inte om det är det som får pappa att skriva så här i brevet:

Mendi älskar vi mycket. Och vi skulle gärna vilja bygga en station där. Men vi får nog inte göra det ändå. Kanske vi får vår uppgift här i Addis. Den planen känner Ni ju till sedan en tid tillbaka. Nu ska beslut fattas. Bed för oss då det gäller denna viktiga sak! Vi är villiga till vilken uppgift det blir för oss.

Ja, hur var det med denna plan? Är tystnaden i dagboken p.g.a. den fortsatta ovissheten om deras framtid?  Vad hade EFS styrelse sagt vid sammanträdet i juni? Vi har faktiskt ganska detaljerad information om vad de olika individerna i styrelsen hade för ståndpunkt i frågan, men ändå inget klart besked. Så här ser protokollet ut. Ni får själva tyda det och försöka förstå vad som sades. ”Ha de tillfrågats?” står det i den handskrivna notisen:protokoll 3