Vi ska just nu om några timmar ner på stán för att underhandla med en bilfirma om den långa transporten. Det är inte första dagen  vi håller på med det. Jag kan ju säga utan överdrift att vi under en hel månads tid försökt att finna en resmöjlighet, men  bilförarna är inte villiga att köra den långa och besvärliga vägen. Och till detta kommer att regnen börjar komma nu. Dock har det inte regnat de sista fyra dagarna. Så nu bör vägarna ha torkat upp lite igen. Vi hoppas innerligt att vi i eftermiddag ska finna på en man, som är villig att tá oss in med lastbil. Hanssons och Hilma har många saker som ska med in. Därför är det svårt att tänka sig gå med karavan. Vi finge då ha bortåt 40 mulåsnor, för transporten. Det ställer sig inte heller så billigt. Det senare sättet tár ju också mycket längre tid och är besvärligare. Nog kan det bli svårt många gånger med bil också på de dåliga vägarna.

Så delar pappa med sig runt dessa funderingarna. Och att det blir besvärligt på olika vis  kommer vi att märka. Men det är mer som ”kolportören” Torsten ska ha med sig. Så här står det vidare i brevet jag börjat citera ur.

Vi har börjat med att sprida bibeldelar här ute. Vi säljer dem rättare sagt. Då får de större värde för dem som blir ägare till dem. Då vi idag t.ex. stod nere vid flygplatsen och väntade på planet fick jag ett bra tillfälle att sälja en hel del Lukasevangelier och några andra små böcker till en hel rad arbetare. Jag tror de köpte allesamman. Så nu har de Guds ord i sina händer. De flesta ägde helt säkert inte några sådana förut. Det är väldigt roligt att sprida Guds ord till detta folk, som så gärna och flitigt läser det. De har alla en hög vördnad för Guds ord. Man hör dem inte säga  något förnedrande om bibeln. För färden in till Nedjo har jag en låda på bortåt tusen olika sådana bibeldelar. Jag hoppas få ut många av dem till folket, som inte förut ägt något liknande. — Så vet vi ju om Gudsordet att det är levande och kraftigt.

Detta kan vara exempel på böcker pappa hade med sig. De är de äldsta jag funnit i ”pappas lager”. Han har vid något tillfälle haft med sig till Sverige exemplaren av de böcker han sålde och senare också var med och producerade. Detta är inte Lukas utan Johannes evangeliet. Vidare så heter den röda lilla boken Livets väg. Den nedersta som innehåller bibeltexter är t.o.m. handtextad och tryckt så.

Böcker

I det pappa sedan skriver, och för övrigt när jag ser hans arbetsuppgifter, är det så tydligt att dessa tidiga Mekane Yesus tjänare hade en ”wholistic service”. Mekane Yesus kyrkan har ju som motto att tjäna hela människan. Så här skriver han vidare i brevet:

Vi har just nu i eftermiddag hämtat hem mycket medicin för Hilma i Nedjo. Hon får nu en verkligt fin sändning, som kommer att räcka länge.