Det blev inte Nedjo och inte heller Nakamte. Om detta skrev mamma i ett brev så här:

Arens reste i går till Lakamte. Fru Söderström och Maja skall åka hem, och någon måste fara dit in och tá hand om räkenskaperna, som nu fru Söderström har hand om. Arens var på visst sätt närmast till det, de har ju ännu bara sett Addis, och då har man inte sett Ethiopia, det är ute i landet man möter folklivet och nöden. Ja, nöd finns för all del här också, men i alla fall är det ju väldigt intressant att se landet. Här i Addis blir det alltid lite jäktigt, därför tyckte Arens att det skulle bli väldigt skönt att komma ifrån lite. Jag hade ju givetvis kunnat hjälpa till på sjukhuset, som inte Giggi (Rigmor) Aren kan, och vi erbjöd oss ju att resa, men den allmänna meningen var att vi skulle stanna här. Om vi hade rest så hade ju detta  huset stängts. Nu är det så att vi den närmaste månaden väntar många gäster till missionen, och är vi här så kan vi ju tá emot dem, annars måste allt ske på Entotto, den andra stationen där Stjärnes och Lundgrens bor. Och nu har just Rut Lundgren fått en liten pojke, därför borde hon ju inte bekymras med för mycket extra arbete.

Detta skrev mamma den 17 april. De blev alltså kvar i Addis. Där är hon med om följande men som hon inte nämner om. Vad är det? Jo, pappa har redan den 13 april skrivit så här i dagboken:

Idag har vi fått besked om att tanken på ett hem för stans hemlösa bör förverkligas. Vi gläds över detta besked. Men vi beder Gud om hans särskilda ledning i allt som rör denna plan. Må Gud få bygga det hela!

Den 18 fortsätter han:

Elsa och jag har haft glädjen att få göra två turer utåt landet med Emgårds. Vårt ärende har varit att finna ut en lämplig plats för en koloni för sjuka och andra stackare. Den vi nu tänker på mest är Akaki.

Vilken den ena platsen var vet jag inte men Akaki låg ett par mil söder om Addis då. Nu är den en i princip en del av Addis Abeba och hör till det växande Addis Abeba som det har varit oroligt omkring nu det senaste halvåret.

Jag gör allt för att kunna följa dessa planer omkring en ”koloni”, men det är inte lätt. Om ett par veckor avslöjar mamma en del i ett brev. Om ni har missat det jag skrivit om planerna bör ni främst läsa: 15:53b där jag skrivit om de ”hemliga framtidsplanerna”.