I slutet av månaden publiceras på första sidan av Budbäraren en artikel med rubriken: Etiopien-fararna redo för avresa. Ur artikeln citerar jag följande:

Som bekant har pastor Per Stjärne på kejsar Selassies uppdrag och sold varit  hemma i Sverige några månader för att anställa svenska läkare, lärare, sjuksköterskor och fackmän i olika yrkesgrupper i den etiopiska statens tjänst i och för återuppbyggnadsarbetet därute.

Söndagen den 14 oktober hölls i Betlehemskyrkan en anslående avskedsfest för dessa, såväl som för EFS:s missionärer, som nu står färdiga att resa vilken dag som helst.

Missionsföreståndaren, pastor Nils Dahlberg, som öppnade festen, erinrade om att det var på tacksägelsedagen, som denna verkligt historiska fest kunnat anordnas. Och det är ett stort tacksägelseämne, att vi nu få sända denna skara statliga anställda krafter såsom våra egna missionärer ut till vårt missionsfält i Etiopien. Det är nu ett 25-tal personer som tecknat kontrakt och äro färdiga för avresa så snart lägenhet erhålles. I en andra kontingent, något längre fram kommer ett 25 tal , huvudsakligen lärare och lärarinnor att ingå.

Vi räknar även med att under hösten få sända 8 missionärer till Etiopien och en till Tanganyika…

Pastor Per Stjärne, missionär från topp till tå, som samlat dessa fackmän förklarade sig mycket lycklig att få återvända till Etiopien med denna skara kamrater och byggningsmän. Han gav även några levande glimtar från missionsarbetet därute.

Festen avslutades med en högtidlig och gripande akt, då samtliga närvarande av utresande missionärer och etiopiska statstjänare samlades omkring altaret. Pastor Dahlberg riktade några manande och uppmuntrande ord till dem såsom varande Kristi stridsmän, varpå de knäböjande vid altarrunden mottogo församlingens förbön och välsignelse.

img207 (2)

Under bilden står det: FRÅN AVSKEDSHÖGTIDEN I BETLEHEMSKYRKAN. Fr. v.: fru L. Emgård, ing. O. Emgård, syster Carin Jonsson, syster Ruth Perman, syster Elsa Kågström, överkonstapel B. Rehnström, missionsföreståndare N. Dahlberg, syster Maj-Britt Mannervik, folkskollärarinnan Tyra Stjärne, agronom Carl Clason, fru Inga Marklund, folkskollärare Marklund samt pastor Per Stjärne.