Denna veckas inlägg kommer främst från tidningen Budbäraren.
I tidningen som kom ut den 21 (förra veckan) hade det stått:
”Glädjande utsikter.                                                                                                  I pressläggningsögonblicket ser det ut som om det skulle bli möjligt för Stiftelsen (EFS) att få sända ut missionärer både till Indien och Afrika i slutet av januari. Följande missionärer beräknas få fara till Afrika: pastor Per Stjärne, pastor och fru Manfred Lundgren med son, pastor och fru Torsten Persson, pastor och fru Axel Berglund samt syster Hilma Olsson. Till Indien äro följande resfärdiga: pastor och fru Carl-Olov Sandberg med dotter samt syster Nora Pettersson. Omslut dessa syskon med Edra varma förböner. Bed att deras förhoppningar icke måtte grusas utan att Gud må beskära dem den glädjen att få gå in i den uppgift, de ivrigt längtar till.”
Förväntningarna är stora både i Sverige och Etiopien. Första sidan av denna veckas nummer såg ut så här:

15 5 Budis

När, under dessa veckor, de fick redan på att avfärden skjutits upp vet jag inte. I Budbäraren skriver Missionsföreståndare Nils Dahlberg om det i tidningen som kom ut den 4 feb. så här:
”Om den förestående utresan.                                                                             Det är helt naturligt, att missionsvännerna frågar hur det blir med de utresande missionärerna. Båten som skulle ha avgått den 27 januari går ej förrän omkring den 10 februari om allt går som vi tänkt. Full visshet om saken kunna vi naturligtvis icke ha, då det är så många faktorer, som spelar in, men ännu har vi hopp om att det skall lyckas oss att kunna sända ut de 11, som själva äro ivriga att resa.” Han fortsätter med att igen uppmana till förbön för ”de kära syskonen”.

Informationen är knapphändig i dagböckerna och faktum är att det är senare, när de äntligen är ombord på båten, som de börjar skriva dagbok i egentlig mening. Dagboken börjar dock med en sammanfattning av vad som hänt tidigare under året. Det är därifrån jag hämtat informationen så långt. Denna dagbok kommer att vara huvudkällan för denna blogg.  Dagboken berättar inte om denna vecka däremot om nästa vecka så det återkommer jag till då.

Förutom dagbok använder jag tidningsartiklar.  Jag passar på att skicka med en framsida av den andra tidningen jag kommer att använda. nämligen  Missionsvän. Första tidningen 1945 såg ut så här. Denna dikt har ju sin koppling till denna blogg ?!?

15 3 Missionsvän

Jag räknar med att publicera nästa veckas inlägg den 2 februari. Då kommer jag att kommenterar övrigt källmaterial.